BUND OG DRÆN

NKI er din professionelle samarbejdspartner. Ingen slår vores græs!

Ved etablering af bund til landskabsgræs kræves der, kort sagt, en bundopbygning, som hvis man vil lægge fliser.

Dog kan man ved små områder, som f.eks. et smalt bed op ad en husmur, lægge kunstgræsset direkte på den afrettede jord.

Det vil sige, at der skal afmuldes og bygges op med et bærelag af stabilgrus. For at få overfladen ekstra hård, er det altid en fordel eventuelt at afrette med ca. 2-3 cm. stenmel.

Husk at give afretningen et lille fald til overfladedræn.

Såfremt det drejer sig om belægning på et større areal, eller en skråning, hvor der ikke må forekomme materialevandring under belægningen, vil det være meget hensigtsmæssigt at etablere bundopbygningen med en drænplade.


Det er altid en individuel vurdering samt lokale forhold, som afgør den rigtige opbygning, så derfor endelig kontakt NKI hvis du er i tvivl.

Vi kan give dig den rigtige rådgivning med afsæt i landets ubetingede største kompetencer og erfaringer.

Minimer vedligeholdsomkostningerne
Bevar et venligt miljø og installér kunstgræs
Til vores Exhibit græs er der tilknyttet et brandcertifikat
Landskabsgræs primært til anvendelse på messer, teatre samt andre indendørs lokationer hvor der ønskes brandcertificering, uden indfyld af sand. Den perfekte kunstgræs når den skal være autentisk uden brug af brandhæmmer og dertil hørende lugtgener samt risiko for en meget glat overflade.

Exhibit opfylder kravene til Cfl-s1 klassifikation.