HYBRIDGRÆS

– naturligt, forstærket sportsgræs

Hybridgræs er en kombination af naturligt og kunstigt græs.

Hybridgræssystemet har to vigtige funktioner:

  • Dels beskyttes det naturlige græs og dets rodnet
  • Dels sikrer backingen en høj stabilitet, der holder styr på det organiske underlag, så spilleoverfladen forbliver meget plan og ensartet.

Med hybridgræs kan brugsfrekvensen øges med op til 3 gange i forhold til almindeligt græsunderlag.

Denne ”sandwich-konstruktion” naturlig-kunstig-naturlig sikrer et ekstraordinært plant og ensartet underlag året rundt. Da det naturlige græsstrå så at sige ”læner sig op af det kunstige”, og dermed får ekstra beskyttelse under spilpåvirkning. Fordelingen af kunstgræs hedder 13-15% (eller i HD versionen op til 20%) af det samlede areal, så det er stadig en overvejende naturlig spiloverflade. Græsarmeringen gør det sværere at slide græsset og rive græstørv op under vendinger og retningsskift, og den ekstraordinært plane overflade og ensartede spilleoverflade optimerer spilleoplevelsen og sikrer en fuldstændig autentisk spilleoplevelse i alle spillets facetter, både hvad angår boldopspring, boldkontrol og boldrul. I modsætning til kunstgræs kræver installationer med hybridgræs ikke certificering i forhold til spilmæssige egenskaber.

Vedligeholdelsen kræver de samme processer og arbejdsgange som med naturgræs, dvs. prikning, luftning, eftersåning, topdressing, klipning, osv. – men i mindsket omfang. Mindre vedligeholdelsesbehov og færre mandetimer sammenlignet med traditionelle baneanlæg giver på den lange bane ret betragtelige besparelser.

Kort sagt er fordelene ved hybridgræs åbenlyse:

ENSARTETHED

Spilleoverfladen forbliver mere intakt, da tørv ikke nær så let rives op. Brug af underlaget går ikke på kompromis med spillekvaliteten.

MODSTANDSDYGTIGHED

Kunstgræssets beskyttende virkning nedbringer slidtagen på det naturlige græs. Dette gør, at antallet af timer på banen kan øges betragteligt.

TEKNISK PERFORMANCE

Boldopspring, kontrol og boldrul er optimeret.

VEDLIGEHOLD

Vedligeholdelsen kræver de samme processer og arbejdsgange som på naturgræs, men i mindre omfang.

REDUCEREDE OMKOSTNINGER

Store besparelse på vedligeholdelsesomkostningerne pr. spilletime i forhold til naturgræs.

INSTALLATION/BRUG

Såning: 2/3 måneder før brug.
Udlægning af rullegræs: Omgående ibrugtagen, let at installere/anlægge selv på mindre arealer.

 

Hybridgræs hos AGF i Ceres Park

Følgende anlæg har hybridgræs installeret af NKI Sport:

  • Brøndby Stadion
  • AGF Ceres Park
  • Kolding IF Autocentralen Park
  • VB Nørreskoven Vejle Stadion
  • AC Horsens Nordstern Arena
  • FCK KB Hallen bane 3