BUND OG DRÆN

NKI er din professionelle samarbejdspartner. Ingen slår vores græs!
Bundopbygning og behovet for drænløsning varierer meget efter områdets størrelse og beskaffenhed.

Generelt skal området afmuldes og bygges op med et bærelag af stabilgrus. For at få overfladen ekstra hård, er det altid en fordel eventuelt at afrette med ca. 2-3 cm. stenmel.

Husk at give afretningen et lille fald til overfladedræn.

Såfremt det drejer sig om belægning på et større areal, eller en skråning, hvor der ikke må forekomme materialevandring under belægningen, vil det være meget hensigtsmæssigt at etablere bundopbygningen med en drænplade.


Det er altid en individuel vurdering samt lokale forhold, som afgør den rigtige opbygning, så derfor endelig kontakt NKI hvis du er i tvivl.

Vi kan give dig den rigtige rådgivning med afsæt i landets ubetingede største kompetencer og erfaringer.


I de tilfælde hvor der fordres en certificeret faldhøjde, anvendes en shockpad, hvis tykkelse afhænger af kravet til faldhøjden.

Som det fremgår af certificeringen fås pad´en i følgende tykkelse til disse faldhøjder:

HIC: 1,0 m. Shockpad: 30 mm.
HIC: 1,6 m. Shockpad: 40 mm.
HIC: 2,8 m. Shockpad: 60 mm.
HIC: 3,2 m. Shockpad: 70 mm.

Husk at du kan bestille en vareprøve
og se vejledende priser på disse
typer i vores webshop.